VI. ULUSLARARASI
                       GENÇ YETENEKLER      
Ana Sayfa
Kurullar
Festival Takvimi
Başvuru Koşulları
Başvuru Formu
Festival Programı
Foto Galeri
Basın
İletişim
Ulaşım ve Konaklama
Seminer & Workshop
ENGLISH

Untitled Document

 

Prof. Dr. Sibel KARAKELLE
1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Lisans programından mezun oldu. Eğitimi sürecinde Prof. Dr. Ali UÇAN ile “Müzik Eğitimi ve Kuramları”; Prof. Gül ÇİMEN ile “Piyano” çalışmalarını sürdürdü. Yüksek Lisans eğitimine Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda devam etti. Tez aşaması sırasında Prof. Dr. Ali UÇAN ile çalıştı. Bu süreç içerisinde, Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde “Piyano Öğretmeni” ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda “Piyano Öğretim Elemanı” olarak görev aldı. Aynı zamanda Prof. Nimet KARATEKİN’le “Piyano” çalışmalarını sürdürdü. Yurtdışı devlet bursları ile, Sorbonne Üniversitesi’nde (Fransa) Yüksek Lisans eğitimine özel öğrenci statüsünde (1996) başladı. Çalışmalarına, University of Oklahoma’da (ABD), “Piyano”da Prof. Dr. Andrew COOPERSTOCK, “Piyano Pedagojisi”nde ise Prof. Jane MAGRATH ile devam etti. Yüksek Lisans eğitimini onur öğrencisi olarak tamamladı (1999). Doktora eğitimini University of North Texas’ta (ABD) “Müzik, Eğitimi ve Sosyolojisi” alanında yaptı. Yan-dal olarak sosyoloji alanında Prof. Dr. Mahmoud SADRİ ile çalıştı. Doktora Tezini Prof. Dr. Warren HENRY başkanlığında Ordinaryus Prof. Dr. Hildegard FROEHLICH ve Prof. Dr. Mahmoud SADRİ ile tamamladı. Doktora programından onur öğrencisi olarak mezun (2006) oldu.


Yurtdışı eğitimi sırasında bir çok ödüller, takdir ve teşekkür belgeleri aldı. Bunlardan bazıları: "International Educational Committee Award"; "Who's Who Among Students In American Universities & Colleges"; "Outstanding International Student of the Year Award"; "International Leadership Class Award"; "Honorary Citizenship of the State of Oklahoma Award"; Yurtdışında, akademik, alanda sağlanmış başarı sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurumu tarafından verilen “Takdir Belgesi”; Yurtdışında, akademik, alanda sağlanmış başarı sebebi ile New York Eğitim Ataşeliği tarafından verilen “Teşekkür Belgesi”, Yurtdışında, Türkiye’nin tanıtımına sosyal ve kültürel alanda sağlanmış katkı sebebi ile Houston Başkonsolosluğu ve Washington Büyükelçiliği tarafından verilen “Teşekkür Belgesi”dir.

2003 yılında Ülkesine dönerek Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde mecburi hizmetini üstlendi. 2006 yılında “Yardımcı Doçentlik”, 2010 yılında “Müzik Bilimi” alanında “Doçentlik”, 2015 yılında ise "Profesörlük" unvanını aldı. Çalışmalarını yurtiçinde ve yurtdışında disiplinlerarası olarak “Müzik Bilimi” alanında yürütmekte olan, Prof. Dr. Sibel KARAKELLE, araştırmalarını Müzik Biliminin alt disiplinleri; “Müzik Öğretim Kuramları ve Yöntemleri”, “Müzik Sosyolojisi”, “Müzik Psikolojisi”, “Müzik Öğretmenliği Eğitimi”, “Karşılaştırmalı Müzik Eğitimi” ve “Piyano Pedagojisi” üzerine yapmaktadır. Öğretim Üyeliği çerçevesinde, Lisans ve Lisansüstü programlarında dersler vermekte, Yüksek Lisans ve Doktora tez danışmanlıklarını yürütmektedir.

Sanatsal ve eğitsel çalışmaları bağlamında birçok etkinliğin hayata geçirilmesine destek oldu: Uluslararası piyano sanatçılarımız İdil BİRET ve Hande DALKILIÇ ile söyleşiler gerçekleştirdi. “1. 2. 3. ve IV. Genç Yetenekler Klasik Müzik Festivali” düzenleme kurulunda yer aldı. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen "Uluslararası Piyano Eğitimcilerinin Eğitimi" Seminerinin Düzenleme Kurulu Başkanlığını yaptı. Çoklu Zekâ Kuramı’nın yaratıcısı Profesör Howard GARDNER’ın (Harvard Üniversitesi) “Yaşayan Kuramcılar Konferansı” çerçevesinde Üniversitemizde konuk olmasını sağladı. Regent's Prof. Dr. David BERLINER (Arizona State Üniversitesi); Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU (Hacettepe Üniversitesi); Doç. Dr. Ursula CASANOVA (Arizona State Üniversitesi) tarafından gerçekleştirilen "Uzman Nitelikli Öğretmenler", "Eğitim Araştırmalarının Gücü ve Kalitesi", " Okulöncesi Eğitimden Yüksek Öğretime ABD'de Öğretme ve Öğrenme Ortamları" adlı konferansların düzenlenmesine katkıda bulundu.

Akdeniz Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı EU projesinde “Uzman”, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı BAKA projesinde “Danışman”, Yeşilbaşköy Belediye Başkanlığı’nın yürütücülüğünü yaptığı BAKA projesinde ise "Proje Yürütücüsü Yardımcısı" görevlerini aldı. Ulusal ve Uluslararası dergilerde hakemlik ve editörlük gibi görevlerinin yanı sıra jüri üyelikleri yaptı. YÖK bursu ile 2012 yılında Sibelius Akademisinde ve Helsinki Üniversitesi’nde (Finlandiya) “Araştırmacı Öğretim Üyesi” olarak çalışmalarını sürdürdü. Müzik Bilimi ile ilgili çalışmalara, ulusal ve uluslararası sempozyum, kurs ve atölyelere katılan ve yaklaşık 46 ülkede bulunan Prof. Dr. Sibel KARAKELLE’nin “Dialectic of Centralization: A Sociological Examination of Music Teacher Training Programs of Selected Countries” adlı uluslararası bir kitabı, Bologna Süreci ve Türkiye: Avrupa Yükseköğretim Alanı Bologna Sürecinde "Uluslararasılaşma" ve "İstihdam Edilebilirlik" adlı uluslararası kitap bölüm yazarlığı, "Piyano Eğitiminde Pedagojik Yaklaşımlar" adlı ulusal kitap editörlüğü ve kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. "Introduction to Musicology” ve "The Lives Behind the Sounds” adlı uluslararası kitap projeleri de yayımlanma aşamasındadır.

Akademik çalışmalarına ek olarak, kurulma ve gelişim aşamasında Üniversitesine çeşitli yönetim görevleriyle de katkıda bulunan Prof. Dr. KARAKELLE, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeliğinin yanı sıra (2006-....), 2007- 2009 yılları arasında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı; 2007-2011 yıllarını arasında Rektörlük Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı, 2009-2013 yılları arasında ve 2015 yılından itibaren ECTS/AKTS ve DS/DE Kurum Koordinatörlüğü, 2008-2013 yılları arasında ve 2015 yılından itibaren Bologna Koordinatörlüğü, 2009-2013 yılları arasında ve 2015 yılından itibaren Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 2015 yılı Kasım ayından itibaren ise Eğitim Fakültesi Dekan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

Prof. Dr. Sibel KARAKELLE, ana dili Türkçe’nin yanı sıra akademik-yazım-çevirim-konuşma aşamasında çok iyi düzeyde İngilizce; yazım-çevirim aşamasında çok iyi düzeyde, konuşma aşamasında ise günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar (iyi düzeyde) Fransızca bilmektedir. Ayrıca Türkiye Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED), Research Alliance of Institues for Music Education (RAIME) , International Society for Music Education (ISME) ve International Musicological Society (IMS) üyesidir.

 

 

Web Tasarım: Uzman Hüseyin KARAOĞLU, Uzman Can YASTIOĞLU, Uzman Gürkan GÖÇER